Creu canolfannau rhagoriaeth ar gyfer twristiaeth

Amcan Môr Glas (gwelliannau traeth) yw sicrhau bod ansawdd traethau yn cael ei gynnal a'i wella er mwyn bodloni disgwyliadau cynyddol ymwelwyr.

Mae'r rhaglen Môr Glas yn cwmpasu'r arfordir o gwmpas ardaloedd cydgyfeirio Cymru. Bydd buddsoddiad cyfalaf yn creu seilwaith twristaidd a fydd yn ychwanegu gwerth y tu hwnt i fywyd y prosiect. Bydd y datblygiadau hyn yn cynorthwyo i wella profiad twristiaid a'u hannog i ddychwelyd. Nod y rhaglen yw annog rhagor o draethau i geisio cyrraedd safonau glanweithdra a chynaliadwyedd uwch. Buddsoddwyd mewn traethau Baner Las neu Arfordir Gwyrdd presennol neu posibl sy'n ceisio ennill y dyfarniad priodol.

Cyflwynir y rhaglen hon yn Ne a De Orllewin Cymru gan y prif noddwr, Cyngor Sir Penfro.

Centres Of Excellence