Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn buddsoddi yn Nhraeth Aberafan

Mae glan y môr Aberafan yn cael gwelliannau gwerth £400,000 mewn pryd ar gyfer yr haf.

Mynegwyd pryderon llynedd bod yr ardal o amgylch y traeth Baner Las wedi gweld dyddiau gwell.

Mae ardal chwarae'r plant yn cael ei hailosod, mae gwaith yn mynd rhagddo i ailwampio'r gerddi isel ac mae pwll Aquasplash y plantos yn cael ei atgyweirio.

Dywedodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot bod y contractwyr yn anelu i gwblhau'r holl waith erbyn gŵyl y banc mis Mai.

Mae'n rhan o gynlluniau'r awdurdod i greu rhagor o gyfleoedd hamdden ar y traeth.

Lansiwyd ymgyrch ar Facebook llynedd i wella'r ardal.

Dywedodd rhai bod pryderon arbennig ynglŷn â diffyg cyfleusterau ers i'r Afan Lido gael ei ddinistrio gan dân mawr ddwy flynedd yn ôl.

Mae cynlluniau wedi eu cyflwyno i gael fersiwn lai o'r ganolfan hamdden glan y môr ond gallai fod yn nifer o flynyddoedd cyn y bydd honno'n agor.

Yn y cyfamser, dywedodd y cyngor ei fod yn gweithio i wella'r ardal ar gyfer yr haf wedi iddo sicrhau grantiau gan Lywodraeth Cymru ac o Ewrop.

Dywed nad yw'r parc chwarae pren presennol erbyn hyn yn bodloni safonau modern ac y byddai'r un newydd yn denu cenhedlaeth newydd o blant i'r glan môr.

Mae gwaith ailwampio hefyd yn digwydd ym mhwll Aquasplash y plantos er mwyn atgyweirio rhai o'r pibau sy'n bwydo'r addurniadau dŵr, ac i ail-baentio ac ail-selio wyneb y pwll.

Diolch i grant £135,000 a gefnogwyd gan Croeso Cymru a Lywodraeth Cymru, dechreuodd gwaith ym mis Hydref i ailgynllunio'r gerddi isel.

Mae'r gerddi wedi bod yn nodwedd yma ers y 1950au.

Dywedodd aelod cabinet y cyngor dros adfywio, David Lewis: "Pan ddaethom yn gyngor ym 1996 roedd angen gwaith atgyweirio mawr ar y lle ac rydym wedi gwneud hynny.

"Caiff ei ystyried nawr fel un o lannau môr mwyaf croesawgar De Cymru.

"Y cyfan yr ydym yn ei wneud nawr yw adeiladu ar yr amlinelliad sylfaenol ac ychwanegu nodweddion i'r glan môr er mwyn ei wneud yn fwy cyfeillgar i'r defnyddwyr.

 "Mae rhaglen ddatblygu enfawr ar waith yno."

« Back

Centres Of Excellence