Tonnau, Tywod a Thwtio

Mae traethau arobryn Sir Benfro'n denu nifer aruthrol o bobl i ymweld â'r
ardal ac mae hynny'n golygu bod maint aruthrol o wastraff yn cael ei gynhyrchu.

Bellach mae prosiect newydd ar gyfer ailgylchu sbwriel wedi cael ei sefydlu
er mwyn i ymwelwyr a thrigolion y sir allu ailgylchu eu gwastraff mewn modd mor
rhwydd ag y gallant gartref.

Mae prosiect ailgylchu sbwriel traethau, o'r enw Tonnau, Tywod a Thwtio, yn
darparu cyfleusterau ailgylchu y gall pobl fanteisio arnynt 'wrth fynd', ar 25
traeth ledled y Sir.

Bydd biniau ar gael ar gyfer ailgylchu cymysg, gwydr (ar gael ar y rhan fwyaf
o'r traethau) a gwastraff cyffredinol mewn bagiau du.

"Mae ein hamgylchedd naturiol ymysg y gorau yn y byd ac rydym yn dymuno
sicrhau y bydd e'n parhau i fod felly," meddai'r Cynghorydd Huw George, yr Aelod
Cabinet dros Wasanaethau'r Amgylchedd a Rheoleiddio.

"Felly rhaid inni gadw ein traethau'n lân ac yn ddi-sbwriel yn ogystal â
meddwl am ddyfodol hirdymor ein hamgylchedd trwy annog pobol i ailgylchu."

Mae'r prosiect sbwriel traeth wedi cael ei ran-ariannu trwy Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, o dan y rhaglen Cydgyfeirio a chynllun
gwella Moroedd Glas.

Bydd cyfleusterau ailgylchu ar gael yn y mannau hyn: Traeth Poppit, Traeth
Trefdraeth (Traeth Mawr), Cwm yr Eglwys, Porth Mawr, Caerfai (y maes parcio yn
Oriel y Parc), Niwgwl (maes parcio CSP a maes parcio APCAP ar bwys Pebbles
Café), Aberllydan - Gogledd, Sain Ffraid, Martins Haven, Traeth Marloes, Dale
(maes parcio CSP), Bae West Angle, Bosheston, Aberllydan - De, Barafundle (Cei
Ystagbwll), Freshwater East, Maenorbŷr, Lydstep Haven, Penalun (Yr Orsaf),
Dinbych-y-pysgod - Traeth y De, Dinbych-y-pysgod - Traeth y Gogledd,
Dinbych-y-pysgod - Traeth y Castell, Dinbych-y-pysgod - Yr Harbwr, Saundersfoot
(wrth y Ganolfan Croeso), Coppet Hall a Llanrhath (Templebar).

« Back

Centres Of Excellence